ONDERWIJS

Creashock is ook heel actief in het onderwijs. Creatief denken is er immers ook heel hard nodig. Als we er in slagen om al onze leerlingen en studenten creatief te leren denken, dan zullen ze later in hun leven gemakkelijker kunnen inspelen op veranderingen, uitdagingen en problemen. Zo worden ze ook gelukkiger en tonen ze in de maatschappij veel meer ondernemerschap. Hier wordt geput uit het boek Creashock. Daarnaast is een goede visie op vernieuwend onderwijs in de toekomst onontbeerlijk. In het boek Edushock staat deze visie beschreven inclusief concrete tips hoe je als directeur, leerkracht, student of ouder deze visie mee kan helpen realiseren.

Via een pedagogische studiedag of een visievormende studiedag krijg je op interactieve manier inspiratie en inzicht hoe je creativiteit en innovatie in de klas of school integreert.

Meer info? Contacteer dirk.deboe@creashock.be of bel naar 0474949448

facebook pagina voor creashocktwitter voor creashockLinkedIn Creashock