EXPERTISE IN ONDERWIJS

Dirk De Boe is reeds een aantal jaar actief in het onderwijs. Vanuit het bedrijfsleven sloeg hij vroeger reeds bruggen naar het onderwijs en nam deel aan diverse samenwerkingsinitiatieven zoals de Vlajo innovatiekampen en Flanders D.C.’s ondernemer voor de klas.

Hij gaf les creatief denken in de lerarenopleiding en is nu lector aan HoGent waar hij studenten van het keuzevak ondernemen begeleidt bij het maken van hun businessplan.

edushock: het boekHij is co-auteur van het boek Edushock, een positief boek over onderwijsinnovatie van binnenuit. Hierin vind je als directie, leerkracht, student of ouder een visie over hoe het onderwijs er in de toekomst uit kan zien alsook heel wat concrete tips wat je er zelf kan aan doen. Het boek is intussen reeds in 3e druk en heeft talrijke mensen uit het onderwijsveld al heel veel inspiratie bezocht.

Hij is tevens de drijvende kracht achter het Edushock Leerfestival waarbij vele goede innovaties uit het onderwijs een podium krijgen ten aanzien van honderden enthousiaste directies, leerkrachten, studenten en andere onderwijsvernieuwers.

facebook pagina voor creashocktwitter voor creashockLinkedIn Creashock